Klippekort stresscoaching

Klippekort Coaching –

8 dobbeltsessioner for 10.800 kr. excl. moms

 

Klippekort Stresscoaching –

10 dobbeltsessioner for 13.500 kr. excl. moms

 

Køb klippekort her

Få hjælp til at reducere og håndtere stress hos dig selv:

 

Få værktøjer til at forebygge og afhjælpe stressfaktorer

Få fokus på trivsel  og hjælp til at ændre uhensigtsmæssige livsmønstre

Få hjælp til en bedre hverdag med større sundhed og fokus på det vigtigste

 

Priserne for stresscoach sessioner er 750 kr. for en session, hvor der typisk er 2 sessioner ved hvert møde, der varer mellem 1½ time og 2 timer. Altså koster det for en dobbeltsession 1500 kr., excl. moms. Ved køb af 8 eller 10 dobbeltsessioner får du 10% rabat. For private er momsen inkluderet i den angivne pris.

Stresscoaching ved stærkt stressede personer gives ikke som en enkelt session, idet den stressede har brug for hjælp til at komme helt ud af stresssituationen og til at få redskaber til at håndtere stress efterfølgende.Ved stærkt stressede personer indgås aftale om “klippekort stresscoaching”. Dog er der mulighed for en konsultation, hvor forventninger afstemmes forud for indgåelse af aftale om klippekort eller stressklippekort. Mange arbejdspladser er interesserede i at hjælpe den stressede medarbejder, før det er for sent.

 

Ved stresscoaching er det vigtigt med en tæt opfølgning

 

Aftaler om stresscoaching skal ligge kontinuerligt i løbet af en 2-4 måneder. Et klippekort til en stærkt stresset person indeholder ofte f.eks. 8 dobbelte coach sessioner. Prisen for et klippekort for disse 16 sessioner er 10.800 kr. excl. moms. og kan foregå ved fysiske møder, pr. telefon eller Skype. Det første møde foregår typisk med fysisk tilstedeværelse.

På det første møde bliver mødedatoer for de følgende coach sessioner aftalt. Temaerne for møderne fastlægges, på det første møde, ud fra et overordnet mål med underliggende delmål. I løbet af coach sessionerne afdækker vi stressfaktorer og arbejder med stressreduktion og stresshåndtering. Ved stresscoaching vil den stressede få arbejdsopgaver fra gang til gang, der udelukkende har til formål at reducere stressfaktorer.

Den stressede vil hen ad vejen få redskaber til at håndtere de udfordringer, der tidligere var stressfremkaldende.

Ud over møderne kan der forekomme telefonsamtaler af 5-10 minutters varighed og stilles spørgsmål via e-mail, som er inkluderet i klippekortet.

Coachen har fuldstændig tavshedspligt omkring coach sessionernes indhold, dog kan coachen modtage supervision fra egen coach. Endvidere kan den stressede og coachen indgå aftale om, at coachen giver en tilbagemelding til evt. arbejdsgiver, hvis den stressede ønsker dette.

Coachingen støtter op om de etiske regler i The International Coach Federations (ICF) .

For yderligere information om klippekort stresscoaching :

Gå til kontaktside

You are here: ForsideStress coach uddannelseKlippekort stresscoaching
www.coachfocus.dk