Business coaching – Udnyt det fulde potentiale

Business Coaching er et effektivt ledelsesværktøj for dig, der ønsker en arbejdsplads, som er kendetegnet af engagerede medarbejdere, som skaber gode resultater.

Med en coachende ledelsesstil får du skabt den motivation, der skal til, for at både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed, når de fastsatte mål og skaber bedre resultater. Samtidig opnår du større effektivitet, fordi du med coaching skaber klarhed om fælles mål og værdier og sikrer tydelig kommunikation om forventninger og arbejdsgange.

Coach Focus tilbyder undervisningsforløb til virksomheder, der ønsker at gøre brug af coaching som ledelsesværktøj til medarbejderudvikling og organisationsudvikling.

Der er altid mulighed for individuelle coaching forløb til såvel ledere som medarbejdere, der ønsker at udvikle egne ressourcer og potentialer.

 

Business coaching et effektivt ledelsesværktøj til medarbejderudvikling og organisationsudvikling:

Coach Focus arbejder med at finde ind til det, der udgør motivationen og effektiviteten hos medarbejderne og øger arbejdsindsatsen med fokus på at nå det fælles mål.

Vi laver en procesorienteret, strategisk og struktureret afdækning af organisationens værdier, vision og mission som stærke styringsværktøjer og som udgangspunkt for fælles commitment til en strømlinet virksomhed. Resultatet kan aflæses direkte i:

 •        Organisationens interne og eksterne profilering
 •        Samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø
 •        Produktiviteten

Coaching som kommunikationskultur

Hos Coach Focus mener vi, at livet er for kort til dårlig og negativ kommunikation og manglende indbyrdes forståelse af hinanden. Derfor opfordrer vi til, en gang for alle at tage en beslutning om at ændre kommunikationen effektivt. En positiv og effektiv kommunikation er ofte netop det redskab, der er katalysator for forståelse og samarbejde internt mellem kolleger og forskellige niveauer i organisationen. En god kommunikation højner energi og motivation og har en afsmittende positiv effekt på effektivitet og resultater: Midlet er:

 •          at indføre den coachende kommunikationskultur
 •          at lære at anerkende hinandens forskelligheder
 •          at se muligheder frem for begrænsninger hos jer selv og hinanden

 

Lederkurser – Styrk dig selv og din kommunikation som leder:

Få en coachende ledelsesstil
Anerkend dig selv og dine medarbejdere
Lad engagementet og motivationen vokse
Uddannelsen foregår i Århus/Odder og i Nuuk.

Lederkurser – Formålet med uddannelsen er at give ledere effektive redskaber til at finde egen motivation, indre ledetråd og tilfredshed som menneske og leder.

Du får fra ICF certificerede undervisere:

 • Undervisning og træning i coachende ledelsesværktøjer
 • 4 coachsessioner med en professionel coach
 • Undervisningsmateriale, guidelines og øvelser
 • Afdækning af strategier til målrettet handling
 • Bevis for gennemført lederuddannelse

Arbejde med egen kommunikation og forventninger:

Du vil lære, hvordan du ved at arbejde målrettet med din egen kommunikation og forventninger kan forbedre dine egne og medarbejdernes præstationer. Du får redskaber til at takle konflikter og stressreaktioner. Du vil blive trænet i at mestre grundlæggende anerkendende ledelsesfærdigheder med fokus på kommunikationsværktøjer.

 

Mestring af kommunikation:

Du vil opnå at kunne bruge sproget til at vende negative udsagn til positive og udviklende forestillinger, hvor fokus er på muligheder og ressourcer

Evnen til målrettet brug af motivationsskabende kommunikation og indre styring:

Du bliver introduceret til brug af AI Appreciative Inquiry som redskab til værdiafdækning i teams. Der er fokus på din egen værdiafklaring, vision, mission, din langsigtede målsætning og proaktive plan.

Du yder:

 • Engagement i ny indlæring/træning
 • Lyst og vilje til at udvikle dig yderligere

Pris: 33.310 kr., excl moms og frokost

Professionel Coachuddannelse 175 timer

 

Se uddybet indhold – Coach uddannelse

 

Gå til tilmelding

 

 

Workshop –  mestring af eget liv

Sæt de vigtige og rigtige mål og nå dem på denne workshop:

Styrk din personlige udvikling og gennemslagskraft

Sæt fokus på det, der er vigtigt og bliv mere effektiv

Kend og respektere egne grænser, og sig til og fra

Ret fokus indad og tag skeen i din egen hånd

 

Du får brugbare værktøjer til:

 • ·          Hvordan du bliver leder i dit eget liv
 • ·          Hvordan du sætter mål og når dem
 • ·          Hvordan du øger dit selvværd
 • ·          Hvordan du bliver mere effektiv
 • ·          Hvordan du siger til og fra
 • ·          Hvordan du arbejder med at skabe balance mellem følelser og fornuft

Du yder:

·          Engagement i ny indlæring/træning

·          Lyst og vilje til at udvikle dig yderligere

 

Appreciative Inquiry Workshop tilbydes i Danmark og i Nuuk –  på arbejdspladsen eller i gode kursusfaciliteter.

 

Deltagere: Der er ingen krav om forudsætninger. Der er krav om interesse og ønske om at arbejde med større selvudvikling, kommunikation og samarbejde.

En introduktion til værktøjer i selvudvikling:

Der er teoretiske oplæg og individuelle øvelser og gruppeøvelser. Du får tid til at arbejde med dig selv ved at fordybe dig i de konkrete opgaver. Du får mulighed for at samarbejde med andre i enkelte øvelser.

For yderligere information: Gå til kontaktside

 

Workshop anerkendende kommunikation – Appreciative Inquiry (AI) retter fokus mod det, som udgør organisationens og de ansattes hidtil bedste præstationer:

Dvs. præstationer der hidtil har:

·  Skabt mest værdi

·  Virket bedst efter hensigten

·  Været mest tilfredsstillende for den enkelte som for helheden.

·  Kort sagt undersøges det, der allerede er de bedste, mest livgivende og værdiskabende kompetencer, den enkelte og organisationen allerede har

Anerkendende udviklingstænkning:

Vi tager udgangspunkt i den positive historie og det, der har skabt størst forskel for den enkelte og for teamet/organisationen. Når vi finder det, der har skabt størst glæde og værdi, skaber vi et afsæt for den positive udvikling for fremtiden, hvor der er størst energi og dermed engagement og værdiskabelse.

Vi arbejder med anerkendelse som katalysator for udviklingen af selvfølelse og stolthed hos den enkelte og for teamet/organisationen. Ligesom vi arbejder med muligheden for at øge den enkeltes opfattelse af egen indflydelse på sin arbejdssituation, og dermed på motivation, trivsel og engagement.

Vores fokus er på, hvordan vi:

·  Skaber motivation til højere præstationer

·  Frigør latent potentiale

·  Får større ydelser

·  Skaber bevidsthed om indflydelse på egen arbejdssituation

·  Opnår større tilfredshed og trivsel

 

Vi sætter fokus på noget af det, der allerede er:

de bedste, mest livgivende og værdiskabende kompetencer, den enkelte og organisationen allerede har.

Vi tilbyder Workshop Anerkendende kommunikation – Appreciative Inquiry (AI) i Danmark og i Nuuk på arbejdspladsen eller i gode kursusfaciliteter.

Der er ikke krav om specifikke forudsætninger for at kunne deltage, men der skal være interesse og ønske om at arbejde med større selvudvikling, kommunikation og samarbejde.

Der introduceres redskaber til udvikling af Teamet/organisationen/enkeltpersoner

Workshoppen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppeøvelser og individuelle øvelser. Der er afsat tid til arbejde og fordybelse i de konkrete opgaver.
En mindre forudgående opgaveløsning er en del af workshoppen.

 

For yderligere information: Gå til kontaktside

You are here: ForsideCoachingBusiness coaching – Udnyt det fulde potentiale
www.coachfocus.dk