Life coaching

Life coaching er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i dine ønsker og mål.

Metoden er baseret på viden om, at vi alle sammen har de ressourcer, der skal til for at skabe det liv, som vi inderst inde ønsker. Samtidig rummer vi muligheden for at få den indsigt, der skal til at for at træffe de rigtige beslutninger.

Lifecoaching – Køb klippekort her

 

Life coaching:

 • Life coaching understøtter din personlige udvikling, hvor du vil anerkende dig selv, finde vej til dine personlige mål og træffe de rigtige valg
 • Giver dig viden og indsigt i, hvordan du frigør og udfolder dit fulde potentiale.
 • Skaber livskvalitet hos dig og dine nærmeste og giver dig glæde, selvværd, motivation og positiv energi.
 • Er karriereudvikling, der hjælper dig til at afklare, hvad du virkelig ønsker, og hvad der er den mest direkte vej til målet?
 • Er kompetenceafklaring, der giver dig indsigt i, hvad du kan, hvad du vil, og hvad det vil give dig
 • Er at gå efter drømme og skabe konkrete, realistiske mål og resultater. If you can dream it, you can do it (Walt Disney)
 • Er at finde frem til og kende dine successtrategier og finde din egen personlige vej til succes.

Lad din personlige coach hjælpe dig med at blive afklaret:

 • Hvad er det, du virkelig ønsker?
 • Hvorfor er det vigtigt, at du når dine mål?
 • Hvad forhindrer dig i at nå dine mål?
 • Hvilke ressourcer har du brug for?
 • Hvad vil du gøre fremadrettet?
 • Hvornår vil du gøre det, der skal til?

Når du bliver coached, udvikler du dig fremadrettet og får overskud til at prioritere og organisere dine vigtigste mål. Du kommer til at respektere dig selv, hvilket er den vigtigste forudsætning for at respektere andre. Coaching er vejen til succes, der gør en forskel.

Som din coach vil vi bakke dig op 100% i, at du når dine mål:

Du må selv tage ansvar for at handle og gå vejen, der bringer dig i mål. Du bestemmer selv, hvad du vil coaches på, nogle relevante områder kunne f.eks. være:

 •          Karriereudvikling og balance mellem familieliv og arbejdsliv
 •          Øget sundhed, stressreduktion og  forebyggelse
 •          Vejen ud af inaktivitet og større personlig effektivitet
 •          Værdiafklaring
 •          Selvrealisering
 •          Positiv selvopfattelse og tankegang

Personlig coaching – life coaching:

kan give dig afklaring om, hvad det er, du virkelig ønsker, og hvad der forhindrer dig i at nå det. Vi afdækker i fællesskab dine ressourcer og dit potentiale, så de mål du sætter dig bliver realistiske samtidig med, at du udnytter dine potentialer.

Du bliver bevidst om dine værdier og får skabt motivation til at opnå det, du ønsker. Coaching har fokus på, hvad du ønsker nu og fremover, og hvordan du når det. Coaching handler om, at du selv tager ansvar og handler for at nå dine mål.

Coach Focus tilbyder life coaching, der involverer, bevidstgør og udvikler. I life coaching får du hjælp til at finde ind til det, der motiverer dig. Du udvikler dig gennem refleksion, bevidstgørelse med fokus på det, der virkelig betyder noget for dig netop nu. Du arbejder mentalt, fysisk og visuelt med erkendelse, udvikling og fremadrettet handling, og går på ny opdagelse i dit indre univers for at få svar og viden om, hvordan du skaber din personlige vej til succes.

Coaching gør dig bevidst om, hvad der har forhindret dig i at nå dine mål, og hvordan du kommer videre. Din indsigt giver dig energi og mod til at tage det næste skridt, hvor du kan vælge, hvordan du ønsker at handle for at nå dine mål. Målene defineres i samarbejde med coachen og gøres konkrete, tydelige og håndterbare.

Spørgsmålene er til refleksion, måske de kan hjælpe dig på vej:

 •        Hvis alt var muligt, hvordan vil dit liv så være i dag?
 •        Hvad er det allervigtigste for dig, og lever du efter det?
 •        Hvad ønsker du virkelig ? hvad er en hjertesag for dig?
 •        Hvis ikke nu ? hvornår  så? Hvis ikke dig ? hvem så?

Udfordringer kan løses, bruger du dine muligheder?

 •       Tror du, at nye positive overbevisninger kan give bedre resultater?
 •       Frygter du kritik, eller stiller du høje forventninger til dig selv?
 •       Udsætter du opgaver, og har du svært ved at holde fokus?
 •       Har du et uhensigtsmæssigt mønster, du gerne vil bryde?
 •       Har du et liv i balance uden stress og dårlig samvittighed?
 •       Har du gå på mod, selvtillid og selvværd og fuld accept af dig selv?

 

Se uddybet indhold – Coach uddannelse

 

Life coaching: Det er coachens opgave, at stille de rigtige spørgsmål, der igangsætter refleksionsprocessen. På denne måde er det dig selv, der kommer med løsningsmulighederne, og derved opnår du ejerskab for dine personlige mål og tager dine bevidste valg.

You are here: ForsideCoachingLife coaching
www.coachfocus.dk