Coaching uddannelse og Stresscoaching uddannelse – Indhold

Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse I Aarhus :

Når du tilmelder dig  Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse samtidig med alle 7 moduler, opnår du rabat
Du får:
110 timers coaching uddannelse med 10 timers mentorcoaching – modul 1-4
65 timers stresscoaching uddannelse som en overbygning – modul 5-7
og mange øvesessions

Deltagere på Coachuddannelse hos Coach Focus

Modul 1. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Dig selv som coach – Mestring af kommunikation og dine egenskaber som coach

I coach uddannelsen arbejder vi med kommunikationen og vender negative udsagn fra begrænsende forestillinger til positive og udviklende forestillinger, hvor fokus er på muligheder og ressourcer. Vi arbejder med at stille effektive spørgsmål og definition af målafklaring ved hjælp af en klar og veldefineret struktur, hvor GROW modellen er central.

Aktiv lytning, anerkendelse, adskillelsesevnen, alenehedsevnen og abstraktionsevnen er her centrale egenskaber, som vi udfordrer såvel personligt som fagligt i coaching med feedback ved alle coach sessioner. Vi udfordrer forskellige virkelighedsopfattelser og evnen til at forholde sig til udfordringer, hvor fokus på overbevisninger i kommunikationen, kan skabe bevidsthed og indsigter, der er med til at skabe udvikling.

Modul 2. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Find dine indre ressourcer og skab din egen fremtid – Arbejde med kommunikation og forventninger – Hvad er kommunikation?

Her arbejder vi med egen kommunikation og forventninger med fokus på at forbedre egne og andres præstationer gennem coach sessionerne. Vi bliver specifikke i definitionen af, hvad vi forventer af hvem, hvordan og hvornår. Vi anvender repræsentationssystemer og submodaliteter og går i dybden med at undersøge vores interne og eksterne kommunikation, og hvordan vi selv kan skabe balance i vores liv. Vi arbejder med at skabe følelsesmæssig balance og balance mellem følelser og fornuft og anvender polarisering til dissociering og associering i polarbejdet. Som udgangspunkt lærer vi at tage ansvar for os selv for at kunne hjælpe andre. Vi bruger forskellige positioner og abstraktionsniveauer til at skabe perspektivering, indsigt og nye muligheder.

Modul 3. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Skab positive strategier og handlemønstre – Kommunikation på et dybere plan

Vi går et spadestik dybere i forståelsen og anvendelse af værktøjer til at bryde begrænsende adfærdsmønstre og frigøre potentialer og ressourcer. Vi udforsker metoder til at afdække uhensigtsmæssige forhindringsstrategier og skabe successtrategier med . Livshjulet bliver anvendt som visuel model og anvendes til at skabe balance imellem livsområder, ligesom livshjulet kan udgøre et omdrejningspunkt for væsentlige fokusområder.

Modul 4. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Find nøglen til din indre drivkraft og din vej til succes. Evnen til målrettet brug af motivations skabende kommunikation og indre styring

Vi arbejder værdibaseret og anvender AI – Appreciative Inquiry til værdiafklaring i teams og for enkeltpersoner. Metoden til afdækning af værdier, vision og mission for enkeltpersoner giver klarhed, motivation og fokus på værdiopfyldelse. Værktøjerne til afdækning af værdier m.v. kan ligesom de øvrige værktøjer anvendes i et bredere perspektiv.

Den konkrete anvendelse på egen situation og øvelsen af værktøjerne på andre giver viden og personlig og faglig styrke til at anvende værktøjerne i den virkelighed, som vi er en del af. For en leder vil det være naturligt at anvende værktøjerne i udviklingen af egen arbejdsplads. Der er certificering som coach, der understøtter de 11 kernekompetencer i ICF – International Coachfederation.

Modul 5. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Strategier til stressreduktion og stresshåndtering – Reducer og håndter stress

Med udgangspunkt i viden om, hvad stress er og de vigtigste stresssymptomer, arbejder vi med værktøjer til stressreduktion, der afhjælper overbelastning af krop og hoved. Vi afdækker stressfaktorer, og stressudløsere og får værktøjer til stresshåndtering i kommende situationer. Deltageren får redskaber til at registrere stresssymptomer hos sig selv og andre og til at reagere konstruktivt og proaktivt på stressfaktorer og konflikt situationer. Endelig arbejder vi med at bryde stressmønstre gennem effektiv stresscoaching.

Modul 6. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Stresshåndtering og personlig power – Stresscoaching der bryder stressmønstre

Vi anvender repræsentationssystemer og submodaliteter til at arbejde med stresscoaching og bryder stressmønstre. Vi arbejder med offerrolle og med redskaber til at tage ansvaret for eget liv og blive i stand til at tage magten i eget liv. Deltageren anvender stresscoaching til at bryde egne og andres stressmønstre og være proaktiv frem for reaktiv. Deltageren kan herefter arbejde med en kombination af stressreduktion, stresshåndtering og stresscoaching i øvelse med eksterne fokuspersoner og på telekonferencer i coaching med feedback.

Modul 7. Coaching uddannelse og stresscoaching uddannelse:

Værktøjer til stresscoaching –

Deltageren arbejder videre med sin opnåede erfaring, med nye værktøjer til stresscoaching og bryder stressmønstre. Deltageren arbejder på flere niveauer og sværhedsgrader i stresscoaching. Stresscoaching indeholder effektive redskaber til at bryde stressmønstre. Vi arbejder med neuroscience og stresscoaching, hvor vi har fokus på den emotionelle hjernes betydning for stress og trivsel.

Opnå trivsel og balance med stresscoaching

Samtidig medfører coachingen en positiv proces i den stressedes liv, hvor den stressede skal integrere de nye positive livsmønstre. Den stressede tager ansvaret for sin egen udvikling og får nye og sunde prioriteringer i hverdagen, der skaber balance og trivsel i livet som sådan. Deltageren lærer at anvende stressreduktion, stresshåndtering og stresscoaching til at hjælpe sig selv og andre. Der er afsluttende certificering, hvor deltageren demonstrerer færdigheder som stresscoach.

Bliv coach. Du opnår kvalificering til International Certificering med denne uddannelse til coach.

 

Coaching uddannelse og Stresscoaching uddannelse Aarhus med certificering og mentorcoaching - indhold
Coaching uddannelse og Stresscoaching uddannelse Aarhus med certificering og mentorcoaching – indhold

Gå til Tilmelding

 

Professionel Coaching uddannelse Århus med certificering og mentorcoaching

Bliv coach med stærke kompetencer.
Vælg en professionel Coaching uddannelse og Stresscoach uddannelse hos Coach Focus, der giver dig effektive redskaber:

 • Coach Focus Coachuddannelse fremmer din egen kompetenceudvikling gennem udviklingen af dine ressourcer og potentialer.
 • Coachuddannelse er for dig, der ønsker at udvikle og styrke din evne til at skabe motivation, udvikling og resultater for dig selv og andre.
 • Undervisningen varetages af professionelle certificerede coaches, som formidler effektive og coachværktøjer og hjælper dig til at implementere værktøjerne gennem træning og professionel feedback.
 • Coach Focus Coachuddannelse giver dig redskaber til at coache andre, hvad enten du ønsker at coache enkeltpersoner, teams eller grupper – privat eller i en virksomhed.
 • Coach Focus Coachuddannelse lægger vægt på indlæring af ICF`s kernekompetencer, herunder aktiv lytning.
 • Coach Focus Coachuddannelse tager afsæt i en anerkendende tilgang, som er essentiel for menneskers positive selvudvikling. Du får effektive redskaber, der giver dig succes som coach.
 • Coach Focus Coachuddannelse kræver, at du er indstillet på at arbejde aktivt med din egen udvikling og udviklingen af dine coachegenskaber.
 • Hos Coach Focus har vi et højt fagligt læringsmiljø med certificerede og rutinerede undervisere.
 • Du får stærke coachredskaber og kvalificerer dig til et professionelt niveau.
 • På modulerne får du undervisning, træning og professionel feedback på din coaching i forhold til ICF`s 8 kernekompetencer.
 • Du danner netværk og vil imellem modulerne deltage i øvegrupper og i faglige telekonferencer og telecoaching med feedback.
 • Vi ved, at indlæring af coachværktøjer er mest effektivt, når det foregår under strukturerede former – i en vekselvirkning mellem teori og praksis – og kontinuerligt over en længere periode. Det er derfor væsentligt for os, at coachudannelsen strækker sig over en længere periode, og at indlæringen veksler mellem moduler med teori og praksis, øvegrupper, individuel coaching og telekonferencer.
 • Vi finder det vigtigt med professionelle coachsessioner, hvor du får mulighed for at arbejde med egne begrænsende mønstre og adfærd. Du bliver støttet professionelt gennem hele uddannelsen.
 • For at opnå stærke personlige og faglige kompetencer som coach, kommitter du dig til at arbejde med din egen udvikling og din egen tilstand som coach, ligesom du tilegner dig faglige værktøjer.
 • Dine kompetencer styrkes ved en vekselvirkning mellem teoretisk indlæring, personlig udvikling og implementering af coachværktøjer, så de bliver en del af dig og din måde at være coach på.
You are here: ForsideCoachuddannelseCoaching uddannelse og Stresscoaching uddannelse – Indhold
www.coachfocus.dk