Coach og Stresscoach uddannelse Nuuk 130 timer

Coach og Stresscoach uddannelse Nuuk hos Coach Focus

Coach og Stresscoach uddannelse Nuuk 130 timer –

– Styrk dine faglige og personlige kompetencer

– Opnå certificering som Professionel Coach i Nuuk

– Bliv Professionel Coach og Stresscoach med mentorcoaching.Du får:

 • 130 timers Coach og Stresscoach uddannelse Nuuk – som støtter op om ICF`s 8 kernekompetencer
 • Kvalificering og certificering som coach indenfor de 8 kernekompetencer
 • 10 timers mentorcoaching med dokumentation
 • 4 timers individuelle coachsessioner med professionel coach
 • 10 timers telekonferencer
 • Minimum 10 timers øvesessions med feedback i undervisningen
 • Minimum 10 timers coachsessioner med eksterne fokuspersoner
 • Undervisningsmateriale – kompendier til de 4 moduler
 • Modulerne ligger alle dage fra 8.00 til 16.00.

På Coach og Stresscoach uddannelse Nuuk yder du:

 • Engagement i ny indlæring/træning
 • Lyst og vilje til at udvikle dig yderligere personligt og fagligt
 • Deltagelse fuldt ud på de 4 moduler
 • Pris: 39.800 kr.
Nye coaches fra Coach Focus Nuuk
Nye coaches fra Coach Focus Nuuk

Kalender for Coach og Stresscoach uddannelse Nuuk

130 timers coach og stresscoach uddannelse:

Coachuddannelse i Nuuk 2024 – N1011
Modul 1:  02-09 → 06-09-2024
Modul 2:  09-09 → 11-09-2024
Modul 3:  26-11 → 29-11-2024
Modul 4:  02-12 → 05-12-2024

Coachuddannelse i Nuuk 2025 – N1012
Modul 1:  11-03 → 14-03-2025
Modul 2:  17-03 → 20-03-2025
Modul 3:  17-06 → 20-06-2025
Modul 4:  23-06 → 26-06-2025

Coachuddannelse i Nuuk 2025 – N1013
Modul 1:  02-09 → 05-09-2025
Modul 2:  08-09 → 11-09-2025
Modul 3:  25-11 → 28-11-2025
Modul 4:  01-12 → 04-12-2025

 

Coach uddannelse Nuuk – Tilmeld dig her

Coach og Stresscoach uddannelse - Nuuk med certificering og mentorcoaching
Coach og Stresscoach uddannelse – Nuuk med certificering og mentorcoaching

 

Coaching som Effektivt Ledelsesværktøj Nuuk

Udbyttet af Coach og Stresscoach uddannelsen “Coaching som Effektivt Ledelsesværktøj”

er at give ledere effektive redskaber til at lede sig selv og andre.
Lederen får gennem Coachuddannelsen – effektive værktøjer til at: 

·    Finde egen motivation, indre ledetråd og tilfredshed som menneske og leder

·    Få en coachende ledelsesstil

·    Styrke sig selv og sin kommunikation som leder

·    Anerkende sig selv og sine medarbejdere

·    Lade sit engagement og sin motivation vokse

·    Styrke faglige og personlige kompetencer

·    Fokusere på mental balance, sundhed og trivsel

·    Motivere andre til at tage ansvar for sig selv

·    Få kompetencer til at bryde uhensigtsmæssige vaner

Uddannelsen giver den enkelte leder mulighed for at arbejde med læring og udvikling af egne kommunikations værktøjer og øvelse af coachredskaber. Du vil blive trænet i at mestre grundlæggende anerkendende ledelsesfærdigheder med fokus på kommunikationsværktøjer

 

Coaching som Effektivt Ledelsesværktøj: De 4 moduler i Coachuddannelsen –

1. Mestring af kommunikation som coach

2.  Arbejde med intern og ekstern kommunikation og forventninger

3.  Stresshåndtering og Personlig Power

4.  Evnen til målrettet brug af motivations skabende kommunikation og indre styring

Teorien tager udgangspunkt i virksomheder og teams

og de praktiske øvelser er fortrinsvis relateret til deltageren og hans/hendes relation til udfordringer på arbejdspladsen, hvor de effektive værktøjer giver nye perspektiver på løsninger af udfordringer nu og fremover. De praktiske øvelser anvendes til implementering af de effektive værktøjer, hvilket omsætter teorien til anvendelsesorienterede redskaber til brug i lederrollen i virksomheden.

Bliv en endnu bedre leder

ved at udvikle nye ressourcer og potentialer hos dig selv. Find ind til det, der udgør motivationen og effektiviteten hos dig selv og hos medarbejderne, og som øger arbejdsindsatsen med fokus på at nå det fælles mål.

Få afdækket dine egne værdier

så du ved, hvor du står i forhold til de krav, der stilles til dig hver dag i dit professionelle liv. Få dine egne personlige styringsværktøjer som udgangspunkt for dit arbejde som leder, så du er i balance med dig selv og opnår større tilfredshed i din dagligdag. Øg dit commitment og øv dig i at tage de rigtige valg. Bidrag aktivt til, at dine personlige styringsværktøjer og din balance har en afsmittende effekt på hele organisationen, så kan det aflæses direkte i:

 • Kommunikationen
 • Motivationen og energiniveauet
 • Samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø
 • Effektivitet og resultater

Få redskaber til at forbedre din kommunikation

og dine ledelsesværktøjer, så din dagligdag bliver præget af indbyrdes forståelse og commitment. En positiv og effektiv kommunikation er ofte netop det redskab, der er katalysator for forståelse og samarbejde internt mellem kolleger og forskellige niveauer i organisationen. En god kommunikation højner energi og motivation og har en afsmittende positiv effekt på effektivitet og resultater, hvor ledelsen går foran i den interne virksomhedskultur og kommunikationskultur.

Coachuddannelsen – Coaching som Effektivt Ledelsesværktøj

kan anvendes til at skabe en arbejdsplads, som er kendetegnet af engagerede medarbejdere, som opnår gode resultater. Med en coachende ledelsesstil får du skabt den motivation, der skal til, for at både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed, når de fastsatte mål og skaber bedre resultater. Samtidig opnår du større effektivitet, fordi du med coaching skaber klarhed om fælles mål og værdier og sikrer tydelig kommunikation om forventninger og arbejdsgange.

Der er individuel coaching i forbindelse med hvert modul,

hvor du kan blive coachet i det, du har brug for f.eks.:

 • Karriereudvikling
 • Balance mellem familieliv og arbejdsliv
 • Øget sundhed
 • Stressreduktion eller stressforebyggelse
 • Større personlig effektivitet
 • Værdiafklaring
 • Selvrealisering
 • Positiv selvopfattelse og tankegang


Du bliver bevidst om dine værdier og får skabt motivation til at opnå det, du ønsker. Coaching har fokus på, hvad du ønsker nu og fremover, og hvordan du når det. Coaching handler om, at du selv tager ansvar og handler for at nå dine mål.

uddannelsen er rettet mod ledere og konsulenter, som har brug for at blive trænet i anerkendende ledelsesværktøjer med fokus på kommunikationsværktøjer.

Stresscoach modulet

sikrer at lederen kan registrere udviklingen af stress hos medarbejderne i tide og handle på det, så lederen kan sørge for, at medarbejderen får den nødvendige hjælp til igen at kunne fungere optimalt og blive en effektiv og motiveret medarbejder.

Mentorcoaching

sikrer lederen supervision til det fortsatte arbejde med anerkendende kommunikation i virksomheden, som f.eks. udvikling af MUS værktøj og feedback på coachsamtaler m.v.

Certificeringen

garanterer at coaches fra Coach Focus lever op til et internationalt niveau for coaches, hvilket indebærer at lederen er i stand til at coache egne medarbejdere og dermed opnå større motivation og effektivitet hos medarbejderne.

 

Coachuddannelsen – Coaching som Effektivt Ledelsesværktøj – indhold:

 

Modul 1. Dig selv som coach – Mestring af kommunikation som coach

Her arbejder vi med kommunikationen og vender begrænsende forestillinger til positive og udviklende forestillinger, hvor fokus er på muligheder og ressourcer. Vi arbejder med at stille effektive spørgsmål og med at definere målsætning ved hjælp af en klar og veldefineret struktur – GROW modellen.

Aktiv lytning, anerkendelse, adskillelsesevnen, alenehedsevnen og abstraktionsevnen er her centrale egenskaber, som vi udfordrer såvel personligt som fagligt i coachsessioner – hver gang med  feedback. Vi udforsker forskellige virkelighedsopfattelser og evnen til at forholde sig til udfordringer. Vi har fokus på de overbevisninger i kommunikationen, som er med til at skabe bevidsthed, indsigter og handling.

 

Modul 2.   Find din indre drivkraft og skab din egen fremtid.

Vi arbejder med intern og ekstern kommunikation og forventninger
Hvad er kommunikation?
Med udgangspunkt i egen kommunikation og forventninger, har vi fokus på at forbedre egne og medarbejdernes præstationer. Vi bliver specifikke i definitionen af, hvad vi forventer af hvem, hvordan og hvornår. Vi anvender repræsentationssystemer og submodaliteter og går i dybden med at undersøge vores interne og eksterne kommunikation, og hvordan vi skaber balance i vores liv. Som udgangspunkt lærer vi, hvordan vi tager ansvar for os selv, for at kunne hjælpe andre. Vi går et spadestik dybere i forståelsen og anvendelsen af værktøjer til at bryde begrænsende adfærdsmønstre for at frigøre potentialer og ressourcer.

Vi bruger forskellige positioner og abstraktionsniveauer til at skabe perspektivering og nye muligheder.

Vi anvender metoder til at skabe successtrategier og arbejder med livshjulet som omdrejningspunkt for væsentlige fokusområder.

 

Modul 3. Stresshåndtering og personlig power

Strategier til stressreduktion, stresshåndtering, stresscoaching der bryder stressmønstre
Med udgangspunkt i viden om stresssymptomer og om, hvad stress er, arbejder vi med værktøjer til stressreduktion, der afhjælper overbelastning af krop og hoved. Vi afdækker stressfaktorer og stressudløsere og får værktøjer til stresshåndtering i kommende situationer.

Deltageren får redskaber til at arbejde med stresscoaching og bryde stressmønstre. Vi arbejder med offerrolle og med redskaber til at tage ansvaret for eget liv og blive i stand til at tage magten i eget liv. Vi arbejder med neuroscience og stresscoaching, hvor vi har fokus på den emotionelle hjernes betydning for stress/trivsel.

 

Modul 4. Evnen til målrettet brug af motivations skabende kommunikation og indre styring

Vi arbejder værdibaseret og anvender AI – Appreciative Inquiry til værdiafklaring i teams og for enkeltpersoner. Metoden til afdækning af værdier, vision og mission for enkeltpersoner giver klarhed, motivation og fokus på værdiopfyldelse. Værktøjerne til afdækning af værdier m.v. kan ligesom de øvrige værktøjer anvendes i et bredere perspektiv.

Den konkrete anvendelse af værktøjerne på egen situation og øvelsen af værktøjerne på andre giver viden og personlig og faglig styrke til at anvende værktøjerne i den virkelighed, som vi er en del af. For en leder vil det være naturligt at anvende værktøjerne i udviklingen af egen arbejdsplads. Der er mulighed for certificering som coach, der understøtter de 8 kernekompetencer i ICF – International Coachfederation.

Underviserne er:

Jytte Dalgaard som er ICF certificeret coach på PCC niveau, som har gennemført Coaching som Effektivt Ledelsesværktøj som kursustilbud til Kommuneqarfik Sermersooq i 2007 og 2008 og Den Professionelle Coachuddannelse i Nuuk siden 2007. Jytte har boet og arbejdet i Grønland fra 1981 til 1994, de sidste 8 år som leder af de grundlæggende erhvervsuddannelser, STI- skolen i Nuuk.

Bent Wagner har 10 års erfaring i Grønland og er ICF certificeret coach på PCC niveau, som har deltaget i Den Professionelle Coachuddannelse i Nuuk  og i Danmark siden 2009.

You are here: ForsideCoachuddannelseCoach og Stresscoach uddannelse Nuuk 130 timer
www.coachfocus.dk