Coachuddannelse og Stresscoachuddannelse med certificering – Indhold

Coach uddannelse og stresscoachuddannelse I Aarhus tilbydes med:
100 timers coach uddannelse med 10 timers mentorcoaching – modul 1-4
65 timers stresscoachuddannelse som en overbygning – modul 5-7

Hvis du tilmelder dig  Coach uddannelse og stresscoachuddannelse samtidig med alle 7 moduler, opnår du rabat

Coach uddannelse og Stresscoachuddannelse i Aarhus – Indhold:

Modul 1. Dig selv som coach – Mestring af kommunikation og dine egenskaber som coach

Her arbejder vi med kommunikationen og vender negative udsagn fra begrænsende forestillinger til positive og udviklende forestillinger, hvor fokus er på muligheder og ressourcer. Vi arbejder med at stille effektive spørgsmål og definition af målafklaring ved hjælp af en klar og veldefineret struktur, hvor GROW modellen er central.

Aktiv lytning, anerkendelse, adskillelsesevnen, alenehedsevnen og abstraktionsevnen er her centrale egenskaber, som vi udfordrer såvel personligt som fagligt i coaching med feedback ved alle coach sessioner. Vi udfordrer forskellige virkelighedsopfattelser og evnen til at forholde sig til udfordringer, hvor fokus på overbevisninger i kommunikationen, kan skabe bevidsthed og indsigter, der er med til at skabe udvikling.

Modul 2. Find dine indre ressourcer og skab din egen fremtid – Arbejde med kommunikation og forventninger – Hvad er kommunikation?

Her arbejder vi med egen kommunikation og forventninger med fokus på at forbedre egne og andres præstationer. Vi bliver specifikke i definitionen af, hvad vi forventer af hvem, hvordan og hvornår. Vi anvender repræsentationssystemer og submodaliteter og går i dybden med at undersøge vores interne og eksterne kommunikation, og hvordan vi selv kan skabe balance i vores liv. Vi arbejder med at skabe følelsesmæssig balance og balance mellem følelser og fornuft og anvender polarisering til dissociering og associering i polarbejdet. Som udgangspunkt lærer vi at tage ansvar for os selv for at kunne hjælpe andre. Vi bruger forskellige positioner og abstraktionsniveauer til at skabe perspektivering, indsigt og nye muligheder.

Modul 3. Skab positive strategier og handlemønstre – Kommunikation på et dybere plan

Vi går et spadestik dybere i forståelsen og anvendelse af værktøjer til at bryde begrænsende adfærdsmønstre og frigøre potentialer og ressourcer. Vi udforsker metoder til at afdække uhensigtsmæssige forhindringsstrategier og skabe successtrategier. Livshjulet bliver anvendt som visuel model og anvendes til at skabe balance imellem livsområder, ligesom livshjulet kan udgøre et omdrejningspunkt for væsentlige fokusområder.

Modul 4. Find nøglen til din indre drivkraft og din vej til succes. Evnen til målrettet brug af motivations skabende kommunikation og indre styring

Vi arbejder værdibaseret og anvender AI – Appreciative Inquiry til værdiafklaring i teams og for enkeltpersoner. Metoden til afdækning af værdier, vision og mission for enkeltpersoner giver klarhed, motivation og fokus på værdiopfyldelse. Værktøjerne til afdækning af værdier m.v. kan ligesom de øvrige værktøjer anvendes i et bredere perspektiv.

Den konkrete anvendelse på egen situation og øvelsen af værktøjerne på andre giver viden og personlig og faglig styrke til at anvende værktøjerne i den virkelighed, som vi er en del af. For en leder vil det være naturligt at anvende værktøjerne i udviklingen af egen arbejdsplads. Der er certificering som coach, der understøtter de 11 kernekompetencer i ICF – International Coachfederation.

Modul 5. Strategier til stressreduktion og stresshåndtering – Reducer og håndter stress

Med udgangspunkt i viden om, hvad stress er og de vigtigste stresssymptomer, arbejder vi med værktøjer til stressreduktion, der afhjælper overbelastning af krop og hoved. Vi afdækker stressfaktorer, og stressudløsere og får værktøjer til stresshåndtering i kommende situationer. Deltageren får redskaber til at registrere stresssymptomer hos sig selv og andre og til at reagere konstruktivt og proaktivt på stressfaktorer og konflikt situationer. Endelig arbejder vi med at bryde stressmønstre gennem effektiv stresscoaching.

Modul 6. Stresshåndtering og personlig power – Stresscoaching der bryder stressmønstre

Vi anvender repræsentationssystemer og submodaliteter til at arbejde med stresscoaching og bryder stressmønstre. Vi arbejder med offerrolle og med redskaber til at tage ansvaret for eget liv og blive i stand til at tage magten i eget liv. Deltageren anvender stresscoaching til at bryde egne og andres stressmønstre og være proaktiv frem for reaktiv. Deltageren kan herefter arbejde med en kombination af stressreduktion, stresshåndtering og stresscoaching i øvelse med eksterne fokuspersoner og på telekonferencer i coaching med feedback.

Modul 7. Værktøjer til stresscoaching – Opnå trivsel og balance med stresscoaching

Deltageren arbejder videre med sin opnåede erfaring, med nye værktøjer til stresscoaching og bryder stressmønstre. Deltageren arbejder på flere niveauer og sværhedsgrader i stresscoaching. Stresscoaching indeholder effektive redskaber til at bryde stressmønstre. Vi arbejder med neuroscience og stresscoaching, hvor vi har fokus på den emotionelle hjernes betydning for stress og trivsel.

Samtidig medfører coachingen en positiv proces i den stressedes liv, hvor den stressede skal integrere de nye positive livsmønstre. Den stressede tager ansvaret for sin egen udvikling og får nye og sunde prioriteringer i hverdagen, der skaber balance og trivsel i livet som sådan. Deltageren lærer at anvende stressreduktion, stresshåndtering og stresscoaching til at hjælpe sig selv og andre. Der er afsluttende certificering, hvor deltageren demonstrerer færdigheder som stresscoach.

 

Coachuddannelse og Stresscoachuddannelse Aarhus med certificering og mentorcoaching - indhold
Coach uddannelse og Stresscoachuddannelse Aarhus med certificering og mentorcoaching – indhold
You are here: ForsideCoachuddannelseCoachuddannelse og Stresscoachuddannelse med certificering – Indhold
www.coachfocus.dk