Business coaching – Udnyt det fulde potentiale

Business Coaching er et effektivt ledelsesværktøj for dig, der ønsker en arbejdsplads, som er kendetegnet af engagerede medarbejdere, som skaber gode resultater.

Business coaching – Udnyt det fulde potentiale:


Med en coachende ledelsesstil får du skabt den motivation, der skal til, for at både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed, når de fastsatte mål og skaber bedre resultater. Samtidig opnår du større effektivitet, fordi du med coaching skaber klarhed om fælles mål og værdier og sikrer tydelig kommunikation om forventninger og arbejdsgange.

Coach Focus tilbyder undervisningsforløb til virksomheder, der ønsker at gøre brug af coaching som ledelsesværktøj til medarbejderudvikling og organisationsudvikling.

Der er altid mulighed for individuelle coaching forløb til såvel ledere som medarbejdere, der ønsker at udvikle egne ressourcer og potentialer.

 

Business coaching et effektivt ledelsesværktøj til medarbejderudvikling og organisationsudvikling:

Coach Focus arbejder med at finde ind til det, der udgør motivationen og effektiviteten hos medarbejderne og øger arbejdsindsatsen med fokus på at nå det fælles mål.

Vi laver en procesorienteret, strategisk og struktureret afdækning af organisationens værdier, vision og mission som stærke styringsværktøjer og som udgangspunkt for fælles commitment til en strømlinet virksomhed. Resultatet kan aflæses direkte i:

  •        Organisationens interne og eksterne profilering
  •        Samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø
  •        Produktiviteten

Coaching som kommunikationskultur

Hos Coach Focus mener vi, at livet er for kort til dårlig og negativ kommunikation og manglende indbyrdes forståelse af hinanden. Derfor opfordrer vi til, en gang for alle at tage en beslutning om at ændre kommunikationen effektivt. En positiv og effektiv kommunikation er ofte netop det redskab, der er katalysator for forståelse og samarbejde internt mellem kolleger og forskellige niveauer i organisationen. En god kommunikation højner energi og motivation og har en afsmittende positiv effekt på effektivitet og resultater: Midlet er:

  •          at indføre den coachende kommunikationskultur
  •          at lære at anerkende hinandens forskelligheder
  •          at se muligheder frem for begrænsninger hos jer selv og hinanden

Business coaching – Udnyt det fulde Potentiale

Coaching er et effektivt ledelsesværktøj for dig, der ønsker en arbejdsplads, som er kendetegnet af engagerede medarbejdere, som skaber gode resultater.

Med en coachende ledelsesstil får du skabt den motivation, der skal til, for at den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed, når de fastsatte mål og skaber bedre resultater. Samtidig opnår du større effektivitet, fordi du med coaching skaber klarhed om fælles mål og værdier og sikrer tydelig kommunikation om forventninger og arbejdsgange.

Coach Focus tilbyder undervisningsforløb til ledere og virksomheder, der ønsker at gøre brug af coaching som ledelsesværktøj til medarbejderudvikling og organisationsudvikling.

Der er altid mulighed for individuelle coachingforløb til såvel ledere som medarbejdere, der ønsker at udvikle egne ressourcer og potentialer.

You are here: ForsideCoachingBusiness coaching – Udnyt det fulde potentiale
www.coachfocus.dk